Ponuka

 • reklamná činnosť
 • organizácia podujatí
 • hudobná produkcia
 • grafická produkcia

Reklamná činnosť

 • komplexná reklamná činnosť
 • nákup a predaj reklamných priestorov v rôznych médiách
 • podpora predaja ( propagačné predmety, výstavy )

Organizácia podujatí

 • typy podujatí:
  • športové eventy – tenisové, golfové
  • zábavné eventy – detské súťaživé, kultúrne
  • módne prehliadky
  • školenia, semináre, kongresy, konferencie
  • benefičné koncerty a dražby
 • kompletná organizácia a produkcia podujatí s kompletnou dokumentáciou

Hudobná produkcia

 • výroba a mixáž reklamných spotov
 • programovanie, aranžovanie a nahrávanie hudobných kompozícií
 • ozvučenie podujatí:
  • konferencií
  • koncertov a eventov max. do 400 ľudí
  • základné osvetlenie účinkujúcich

Grafická produkcia

 • grafické návrhy od vizitky až po billboardy
 • grafické návrhy www stránok
 • príprava podkladov na tlač rôznych typov (ofsetová a digitálna tlač)